Köln


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Telefoon (024) 322 72 18
                                                                                                                                                                                                                                                                                               E-mail info@pauldeswaaf.nl

 


 

Stenen beelden aan de Rathausturm in Keulen

 


 

Links: Bisschop Gelenius, midden: Joost van den Vondel

Links: Bisschop Gelenius, midden: Joost van den Vondel

Aan de toren

Het oudst bewaarde gedeelte van het Rathaus (Stadhuis) van de stad Keulen dateert uit het jaar 1330. Bekend is dat de toren van het gebouw al aan het einde van de 15de eeuw opgesierd was met 81 figuren van Zandsteen. Deze steensoort bleek niet duurzaam en de beelden werden vervangen door exemplaren van Muschelkalk.
In de 2de Wereldoorlog werd er door een bombardement grote schade toegebracht aan het gebouw en de beelden aan de toren gingen verloren. Toen in 1975 het gebouw en ook de toren in ere waren hersteld vatte het stadsbestuur het idee op om opnieuw beelden op de toren te plaatsen. het plan kreeg vorm Er zouden 124 beelden op de toren komen, op de 1ste, 2de en 3de verdieping figuren die van betekenis waren voor de stad Keulen  en op de hoogste étage beelden van beschermheiligen, die konden waken over de inwoners van de stad. In 1983 waren de benodigde fondsen bijeen en de 62 aangezochte beeldhouwers zouden ieder 2 stenen beelden hakken.

Joost van den Vondel geboren in Keulen in 1587 en de Keulse historicus en bisschop Aeginius Gelenius werden toegewezen aan Paul de Swaaf. De 2 stenen, Weibeiner Tuff een vulcanisch gesteente uit de Eiffel, werden bij zijn atelier afgeleverd en hij ging aan het werk. In 1995, toen alle beelden klaar waren werden zij door de stad in ontvangst genomen en op de toren geplaatst.

Tot ieders ontzetting bleek dat de gebruikte steensoort door de vorst werd aangetast, brokken van de beelden braken af en vielen naar beneden. Alle beelden werden van de toren afgehaald en men begon opnieuw fondsen te werven. Toen in 2006 aan de betreffende beeldhouwers werd gevraagd de beelden die ze 10 jaar daarvoor hadden gemaakt opnieuw te hakken, te kopiëren in Savonnière steen, was Paul de Swaaf daartoe niet meer in staat en hij besteedde het werk uit aan zijn collega Michiel van Pinxteren. Het resultaat kunt u zien op de foto`s de tweeling Vondel en Gelenius, naast elkaar in het atelier.
Eind 2008 zijn de nieuw gehakte beelden op de Rathausturm geplaatst.


 


P.S
De beelden van Paul de Swaaf bleken ongeschonden en zijn in het bezit van de Stichting. Als u ze graag in uw tuin zou hebben kan dat tegen een vriendschappelijke prijs.